Copyright 2016 - Qualify Joomla 3.4
  • APILERA Group

  • APILERA Group

  • APILERA Group

  • APILERA Group

 

 

APILERA Group s.r.o. bola založená v roku 2011 za účelom obchodovania s rôznymi komoditami.

V prvej etape sme spustili obchodovanie s jazdeckými potrebami z oblasti jazdeckého športu so zameraním na kone, jazdcov a vybavenie stajní.

Venujeme sa výcviku koní a jazdcov. Viac na www.jkaxa.sk . 

V druhej etape sme so svojimi partnerskými spoločnosťami začali so sprostredkovaním predaja drevených vykurovacích peliet a súčasne sme začali

so sprostredkovaním predaja surového repkového oleja - CDRO DIN 51605 .

V súčasnosti sa snažíme o udržanie sa v tomto sektore komodít a služieb a po stabilizovaní jednotlivých typov obchodov budeme pokračovať

vo výbere zaujímavých typov komodít ako pre európsky, tak aj mimo európsky trh.

 

 

V prípade pozitívnych výsledkov na jednotlivých trhoch budeme zvažovať ďalší rozvoj našej spoločnosti.